Arbeidsfysiotherapie
Samenwerken aan uw werkgezondheid

De arbeidsfysiotherapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. Het houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. Dit zijn arbeidsrelevante of arbeid, werk gerelateerde klachten. Vaak met langdurig ziek zijn, ziekteverzuim als gevolg.

De arbeidsfysiotherapeut is vooral gericht op de problemen van de individuele werknemer. Dit verschilt van de bedrijfsfysiotherapeut die het bedrijf zelf van advies voorziet.

FysioChallenge richt zich op de individuele werknemer en zijn fysieke en mentale klachten

Om de arbeidsrelevante of arbeid gerelateerde klacht te beoordelen wordt een intake van 1,5 uur uitgevoerd. Hier worden naast een fysiotherapeutische anamnese; de functie- taak-handelingen analyse en werk gebonden factoren specifiek in kaart gebracht. Vervolgens volgt een lichamelijk onderzoek en wordt de fysieke belastbaarheid bepaald middels fysieke testen. Na het inventariseren volgt het plan van aanpak. Dit wordt middels verslaglegging voorgelegd aan de bedrijfsarts en de werkgever. De werkgever krijgt een verkort verslag zonder medische informatie. 

Re-integratie, analyse van de (knelpunten) in de werkplek en training in werkhouding

Binnen het plan van aanpak kan een reïntegratie traject, werkplek analyse en/of werkplek training worden voorgesteld. De duur en intensiteit van het traject wordt vooraf overlegd met de werknemer, werkgever en bedrijfsarts.

Voor tarieven kunt u met FysioChallenge contact opnemen T. 0485 76 90 59. Vraagt u naar Ronny Derks, arbeidsfysiotherapeut.


Informeer vrijblijvend of mail uw vragen.

contactformulier

 


 

Samenwerking

Naast onze eigen arbeidsfysiotherapie werken we samen in het ketennetwerk van LIJV.

Voor meer informatie kijkt u op: www.lijv.nl