Revalidatie na corona

De longfysiotherapeut richt zich zowel op de revalidatie van coronapatiënten die thuis ziek zijn geweest als patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen blijken na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt te zijn en hebben baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Er is ook aandacht voor mentale gezondheid, voeding en participatie.

Zorg voor ex-coronapatiënten

De longfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd op het gebied van revalidatie van corona patiënten. Zij maakt gebruik van alle beschikbare kennis op het gebied van revalidatie van de corona patiënten en blijft bijscholing volgen om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten. Daarnaast heeft FysioChallenge een ‘mini-netwerkje’ opgezet met daarin een ergotherapeut, logopedist, diëtist en de huisarts. Indien daar een indicatie voor is worden zij in het revalidatietraject betrokken. De huisarts wordt vanzelfsprekend ook bij de behandeling betrokken. Wanneer verwerkingsproblematiek, angst, depressie, Post Intensive Care Syndroom (PICS) of Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)-verschijnselen worden gesignaleerd door de fysiotherapeut, die geleerd heeft dit te herkennen, vindt directe terugkoppeling met de huisarts plaats. De huisarts kan dan voor de juiste ondersteuning en, indien nodig, verwijzing zorgen. Dit bieden wij allemaal in de directe woonomgeving van de patiënt.

De vergoeding voor fysiotherapie voor het revalideren na een corona infectie komt uit de aanvullende verzekering of uit de basisverzekering. Voor patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis geldt de aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de basisverzekering vanaf de 21ste behandeling.

Informeer vrijblijvend via T. 0485 76 90 59 naar de mogelijkheden of mail uw vragen 

contactformulier