Hart fysiotherapie & Longfysiotherapie
Deskundig in het behandelen van hart- en longaandoeningen

Hart- en longfysiotherapie richt zich op het behandelen van mensen met hart- en longaandoeningen. Voorbeelden van hartaandoeningen zijn pijn op de borst (angina pectoris), een hartinfarct en mensen die een operatie hebben ondergaan zoals een hartklepvervanging, bypass operatie of dotterbehandeling.  Voorbeelden van longklachten zijn COPD (emfyseem/chronische bronchitis), astma, longfibrose en mensen met longproblemen na een operatie.

De hart- en longfysiotherapeut adviseert en instrueert bij hart- en longklachten

De hart- en longfysiotherapeut is deskundig in het beoordelen en indien nodig het verbeteren van levensgewoontes en levensstijl. Daarnaast is het voor de patiënt belangrijk om controle te krijgen over zijn of haar lichaam en het op peil brengen of verbeteren van de conditie. Dit wordt gedaan door oefeningen en/of het aanleren van ademhalingstechnieken en ademtempo. Ook is het belangrijk om te kijken naar over- en/of ondergewicht, omdat dit soms een belangrijke rol bij deze hart- en/of longklachten kan spelen. 

Hart- en long therapie gebeurt vaak in samenwerking met andere disciplines zoals de huisarts, diëtist en specialist. Met deze specialisten hebben wij een nauw samenwerkingsverband. 

De fysiotherapie wordt individueel of in groepen aangeboden. De groepslessen vinden plaats op maandag van 11:30 tot 12:30 en op woensdag van 13:30 tot 14:30. Bij deze les is een gespecialiseerde therapeut aanwezig om de les te begeleiden. 

Informeer vrijblijvend via T. 0485 76 90 59 naar de mogelijkheden of mail uw vragen 

contactformulier