Master manuele therapie
Behandeling van uw wervelkolom en gewrichten

Manuele therapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie en wordt gekenmerkt door het analyseren, interpreteren en behandelen van complexe gezondheidsproblemen als gevolg van gewricht, spier en zenuw stoornissen van het menselijk bewegingsapparaat.

De manueel therapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek, diagnosticeren en de behandeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen. Vaak gaan deze klachten gepaard met pijn en het slechter kunnen bewegen van één of meerdere gewrichten.


Diagnose en behandeling door de manueel therapeut

Tijdens het onderzoek en daarna de behandeling wordt gebruik gemaakt van specifieke manueel diagnostische- en manueel therapeutische technieken.

Behandeling zoals een mobilisatie of manipulatie van de nek kan er effectief zijn in het herstel van uw klachten. Deze behandeltechniek kan risico`s met zich meebrengen. Deze risico zijn zeer klein, maar u dient hierover wel te worden ingelicht. Daarnaast zult u schriftelijk toestemming moeten geven voordat wij deze technieken mogen toepassen.

Voorlichtingsfolder; manuele therapie bij nekklachten.

Toestemmingsverklaring; manuele therapie bij nekklachten

Voorlichtingsfilm: manuele therapie bij nekklachten

De manueeltherapeut kan wetenschappelijk geschoold zijn. Hiervoor draagt de therapeut de titel "professional master” manuele therapie. De master manueeltherapeut heeft wetenschappelijk meer inzicht in de medische ontwikkelingen binnen de wereldwijde gezondheidszorg.

Rug en nek klachten zijn veel voorkomende klachten waarbij de manueel therapeut u kan behandelen. Vaak betreft het acute pijn, rugpijn door stress, chronische rugpijn, rugpijn met uitstraling in het been, hernia, rugpijn na een rugblessure of bij gebroken wervels. Behandeling bij nekpijn, nekklachten bij een nekhernia vallen onder het specialisme van de manueel therapeut. De manueel therapeut kan echter ook ingezet worden bij de behandeling van migraine, clusterhoofdpijn, klachten in de wervels, scheefstand etc.
Een uitgebreide lijst met klachten die in aanmerking komen voor behandeling door de manueel therapeut vind u hier.

Informeer vrijblijvend via T. 0485 76 90 59 naar de mogelijkheden of mail uw vragen 

contactformulier

 FysioChallenge Sambeek  is actief binnen het Rugnetwerk ZON (Zuid Oost Nederland).

Sinds ongeveer 2 jaar is Ronny Derks manueeltherapeut actief in de werkgroep van het Rugnetwerk. Het doel is om de krachten te bundelen met meerdere fysiotherapiepraktijken in de regio en expertise omtrent rugklachten verder te ontwikkelen. Daarnaast is mijn taak binnen het Rugnetwerk om samen met een team inhoudelijk ontwikkelingen binnen de medische wetenschap te blijven volgen en uit te brengen naar de netwerkleden, huisartsen en specialisten.

Kijkt u eens op de website: www.rugnetwerkzon.nl