Fysiotherapie voor u direct toegankelijk...
of heeft u een verwijzing nodig?

U kunt bij FysioChallenge rechtstreeks terecht. Fysiotherapie is namelijk voor iedereen direct toegankelijk, zonder een verwijsbrief van uw huisarts. Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, krijgt u dit vergoed.

Wat betekent dit voor U?

U kunt dus voortaan zelf bepalen of u met uw klacht naar de huisarts gaat of rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U mag natuurlijk een afspraak maken met uw huisarts, maar het is niet meer verplicht.

Indien u behandeld bent door een specialist zoals b.v. een orthopeed of neuroloog is een verwijzing noodzakelijk. Dit i.v.m. een mogelijk chronische indicatie fysiotherapie.


DTF - Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

In het kader van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) die met ingang van 1 januari 2006 van kracht is, is het screeningsproces aan het methodisch handelen toegevoegd. Screening is een proces dat de fysiotherapeut leidt tot de beslissing of verder fysiotherapeutisch onderzoek zonder tussenkomst van een arts geïndiceerd is. Bij screenen wordt door middel van gerichte vragen, tests of andere diagnostische verrichtingen binnen een beperkte tijd (circa 10 minuten) vastgesteld of er al dan niet sprake is van een binnen het competentiegebied van de individuele fysiotherapeut vallend patroon van tekens en/of symptomen. (Bron. KNGF)

Voor meer informatie; Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie