FysioChallenge

Waarvoor wij bestaan en Missie & Visie

 

Waarvoor wij bestaan
Het logo en bedrijfsnaam; FysioChallenge geeft de betekenis waarvoor wij bestaan. Het woord "challenge” betekent uitdaging. Elke patiënt of cliënt is een nieuwe uitdaging om herstel van klachten te realiseren.
Het logo bestaat uit een actieve man centraal in het midden, hij straalt passie, vertrouwen en positiviteit uit. De beweging zit 'm echter niet alleen in de buitenvorm maar juist ook in het mensfiguur zelf ("in wat de mens leeft"). Hier zit de kracht en brede interesse als fysiotherapeut. Iedereen is uniek en komt met zijn eigen persoonlijke hulpvraag om te herstellen van zijn of haar klachten. Deze klachten zijn vaak multifactorieel bepaald. Zowel mentale als fysieke factoren hebben hier invloed op en dienen tijdens het herstel meegenomen te worden.
De basis kleur van het logo en de fysiotherapiepraktijk is groen. Groen staat voor; gezondheid, vertrouwen, stabiliteit, rust, balans, tevredenheid en duurzaamheid.

FysioChallenge is er voor u om samen verantwoord en doelgericht  van uw klachten te herstellen, waarbij "zorg voor beweging” centraal staat.

Missie
De missie van FysioChallenge is het leveren van doelmatige kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg, waarin de cliënt of patiënt met zijn hulpvraag centraal staat. De behandelinterventie vraagt een actieve houding van de patiënt waarin samen met de behandelaar gestreefd wordt naar herstel van de klachten aan het houdings en bewegingsapparaat.
FysioChallenge onderscheidt zich door het geven van persoonlijke behandeling individueel en in groepsvorm. Hierbij staat de juiste begeleiding, voorlichting, advies en relevante wetenschappelijke onderbouwde zorg centraal.
Specialisaties zijn; manuele therapie, arbeidsfysiotherapie, oedeemtherapie, hart- en longfysiotherapie, kinderfysiotherapie, dry needling en sport gerelateerde klachten.

Visie
De visie van FysioChallenge, is dat ontwikkelingen in de gezondheidszorg leiden naar verschuiving in ‘ziekte naar gezondheid’ en van ‘zorg naar gedrag’. De gezondheids-kosten zullen meer bij de patiënt komen te liggen. De mensen gaan zich meer verantwoordelijk voelen voor zijn of haar eigen gezondheid en streven naar een betere (preventieve) gezondheid. FysioChallenge wil hier op in spelen.
Mensen verwachten hierbij kwalitatief goede zorg. Waarbij de patiënt eigen verantwoordelijkheid voelt en een actieve coping hanteert in herstel van zijn of haar gezondheidsklachten.