Nieuws
Trainen met artrose bij de fysiotherapeut in Sambeek

Geplaatst op 27-03-2018

Trainen met artrose bij FysioChallenge in Sambeek nabij Boxmeer en Bergen.

Artrose

Artrose is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen in Nederland. Op 1 januari 2007 hadden naar schatting 197.000 mannen en 353.000 vrouwen in Nederland. Heup- en/of knieartrose. Dit komt overeen met 24,5 op de 1000 mannen en  42.7 op de 1000 vrouwen. Knieartrose komt vaker voor dan heupartrose. Op basis van alleen demografische ontwikkeling is de verwachting dat het absolute aantal personen met artrose tussen het jaar 2000 en 2020 met bijna 40 procent zal strijgen. Dit brengt hoge zorgkosten met zich mee.

Oefentherapie is bewezen effectief ter vermindering van de pijn en verbetering van het fysiek fyctioneren op de korte termijn en moet plaatsvinden onder begeleiding. De inhoud en intensiteit van het oefenprogramma dient bij elke patiënt te worden aangepast aan individuele doelstellingen op het niveau van de beperkingen in activiteiten of participatie. Het oefenprogramma bestaat uit spierversterkende oefeningen, oefeningen ter verhoging van de aerobe capaciteit en looptraining, aangevuld met fuctionele oefenvormen (1). 

Deze therapie kan leiden tot een afname van klachten (pijn en ervaren beperkingen) bij mensen met artrose van de heup en/of knie. De fysiotherapeut moet, met name als het gaat om het structureel veranderen van beweeggedrag, betrokken zijn bij de behandeling. Het uiteidelijke doel is uitstroom naar het reguliere beweeg en sportaanbod, dat wil zeggen zelfstandig bewegen zonder supervisie van de fysiotherapeut. Hiervoor zijn uitstroomcriteria opgesteld (2).

Vergoeding uit de basisverzekering

Per 1 januari 2018 worden 12 behandelingen per 12 maanden oefentherapie bij artrose aan heup of knie vanuit de basisverzekering vergoed (3). Omdat het hier over de basisverzekering gaat, wordt wel eerst het eigen risico aangesproken. Als het eigen risico dus nog niet verbruikt is. Betaald u deze eerst.

FysioChallenge

Bij FyioChallenge in Sambeek kunt u komen trainen ter vermindering van de klachten en verbetering van de fuctie ten gevolge van artrose in de knie of heup. Er wordt in een intake samen met u gekeken naar de problemen in het dagelijks leven en uw doelstellingen. Vervolgens maken de specialisten van FysioChallenge een oefenschema waarmee getraind kan worden.

Wat is er nodig

Om in aanmerking te komen voor behandeling voor artrose bij knie of heup moet de diagnose door een orthopeed gesteld worden. Deze moet een verwijzing afgeven voor fysiotherapie. Voor een consult bij een orthopeed is een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt daarvoor een afspraak maken bij uw huisarts.

Vragen

Mocht u vragen hebben of wilt u een afspraak maken, neem dan gerust telefonisch (0485-769059) of via
ons Contactformuliercontact met ons op.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronvermelding:
1.) Marks R, Allergrante JP, Lorig K. A review and synthesis of research evidence for selfefficacy -enhancing interventions for reducing chronic disability: Implications for health care education practice (part 1). Health Promotion Practice. 2005;6 (37-43).
2.) Köke AJA, Ende van den CHM, Jansen MJ, Steultjens MPM, Veenhof C. KNGF-standaard Beweeginterventie artrose. 2011 Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fyiotherapie.
3.) https://www.kngf.nl/actueel/nieuws/2018/februari/oefentherapie-bij-artrose-aan-heup-of-knie-in-de-basisverzekering.html

 

Naar het overzicht