Privacy Verklaring

AVG de nieuwe privacyregels.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet die beter aansluit op het digitale tijdperk waarin we leven. De wet geeft u meer rechten en organisaties meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw (digitale) persoonsgegevens om te gaan. En u daar goed over te informeren. Vanaf 25 mei 2018 zal deze wet ingaan.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op en wij hebben daar uw toestemming nodig. Hiervoor laten wij u bij aanvang van de behandeling een informatie en toestemmingsformulier ondertekenen. Deze kunt u hier al inzien.

Fysiochallenge verwerkt de volgende gegevens via de website:

Wat zijn de doeleinden waarvoor uw gegevens worden gebruikt?

Fysiochallange verwerkt persoonsgegevens die door uw worden vervaardigd middels het contactformulier op de website om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.


Verder zullen door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt worden, indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Fysiochallenge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Recht op inzage persoons gegevens

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt ons verzoeken deze te verwijderen. U kunt voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering contact met ons opnemen.

Beveiliging van uw gegevens

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Uw gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De website van Fysiochallenge maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.